Opinia geotechniczna

Jest podstawową formą dokumentowania geotechnicznego (geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych), wykonywaną zwykle we wstępnych fazach procesu inwestycyjnego, głównie dla potrzeb projektu koncepcyjnego dużych obiektów (II i III kategorii geotechnicznej). W przypadku małych obiektów zaliczonych do I kategorii geotechnicznej dokumentacja ta może być wystarczająca jako załącznik finalnej formy projektu architektoniczno-budowlanego – o ile w podłożu nie zostały stwierdzone złożone bądź skomplikowane warunki gruntowe. Opinia geotechniczna w uzasadnionych przypadkach może być wykonywana na podstawie materiałów archiwalnych lub w wyniku uproszczonego zakresu badań terenowych własnych.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) opinia geotechniczna powininna zawierać wstępne dane do prac projektowych, w tym: określenie przewidywanego stopnia złożoności warunków gruntowych, kategorii geotechnicznej obiektu oraz przydatnośćci gruntów na potrzeby budownictwa.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)