Dzięki badaniom wysypiska możliwe było przywrócenie terenu do użytku jako podłoża budowlanego. Obecnie w tym rejonie zlokalizowane jest centrum logistyczno-magazynowe.