Atrakcyjna lokalizacja stwarza ekonomiczne podstawy do zagospodarowania terenów o niekorzystnych warunkach gruntowych. Właściwe rozpoznanie podłoża gruntowego umożliwia bezpieczne posadowienie projektowanych obiektów.