Do celów analiz projektowych wykonano badania uziarnienia i składu kruszyw budujących podbudowę zasadniczą i pomocniczą, pomiary grubości warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni drogi wojewódzkiej, wiercenia i sondownia geotechniczne oraz niwelację techniczną.