Zastosowanie: badanie zmienności zagęszczenia niespoistych gruntów rodzimych lub kontrola zagęszczeń zasypek, podsypek czy budowli ziemnych nawet do 10 m p.p.t.