Prawidłowe wykonanie robót wraz z poprzedzającym doborem optymalnego uziarnienia (frakcja kamienista i mieszanka frakcji klinujących) jest podstawą osiągnięcia wysokich parametrów nośności.