Próbne obciążenie podłoża dla ustalenia pierwotnego i wtórnego modułu osiadania i ich stosunku Ev1/Ev2 (wstępna weryfikacja jakości nasypu). W trakcie badania rejestruje się osiadania podłoża pod płytą w trakcie cyklu obciążenia i odciążania gruntu (dwa cykle przeprowadzone w jednym punkcie badawczym).