Zaprojektowane obniżenie głębokości posadowienia, a także wzmocnienie i zmiana geometrii fundamentów umożliwiły zabezpieczenie istniejącego budynku zabytkowego przed niekorzystnym wpływem procesów geodynamicznych.