Wstępne określenie parametrów płytko zalegających warstw gruntowych najczęściej wykonywane jest za pomocą wierceń metodą ręczną, obrotową.