Urobek wydobywany za pomocą zestawów ręcznych umożliwia makroskopowe określenie parametrów gruntowych w płytko zalegających warstwach (obiekty liniowe, niewielkie obiekty kubaturowe).