Przekrój tego typu zawiera podstawowe informacje konieczne do właściwego zaprojektowania parametrów fundamentów posadawianych budowli. W środkowej części przekroju widoczne jest naporowe zwierciadło wód podziemnych, wykryte podczas badań gruntu. Przecięcie zwierciadła wód podziemnych w trakcie prac gruntowych może spowodować konieczność odwodnienia wykopów fundamentowych oraz wykonania fundamentów w formie szczelnej wanny, odpornej na oddziaływanie wód.