projekty odprowadzenia wód opadowych do gruntu

  • APOGEUM
  • /
  • OFERTA
  • /
  • projekty odprowadzenia wód opadowych do gruntu

W związku z problemami w rozwoju lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, w trakcie projektowania inwestycji często zachodzi konieczność zagospodarowania wód opadowych w sposób inny niż ujęcie do istniejącej kanalizacji deszczowej. W takich przypadkach Apogeum Sp. z o.o. w ramach wykonywanego rozpoznania warunków gruntowych i hydrogeologicznych przedstawia swoim klientom wytyczne do projektowania różnych typów rozsączania wód opadowych i ich wprowadzania do gruntu lub wykonania odpowiednich urządzeń retencyjnych.