Pęczniejące grunty spowodowały stan zagrożenia budowlanego dla konstrukcji podziemnych.