Sprawdzanie postępu powstawania spękań umożliwia określenie potencjalnych zagrożeń dla konstrukcji nośnej obiektu budowlanego oraz sposobów ich zabezpieczenia lub naprawy.