Rozpoznanie warstw konstrukcyjnych i stanu nawierzchni oraz wykonanie wierceń geotechnicznych pozwoliło na wybór optymalnego zakresu przebudowy drogi w związku z projektowaną budową centrum handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.