Usuwanie słabonośnych gruntów organicznych, poprzedzające wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą jednej z niestandardowych metod, stosowanych na obszarach wrażliwych, gdzie ze względów środowiskowych nie ma możliwości wykonania prac odwodnieniowych.