Przed zastosowaniem jednej z niestandardowych metod robót ziemnych – dla sprawdzenia założeń projektowych – wykonano odcinek testowy wymiany gruntu, umożliwiający przeprowadzenie monitoringu geotechnicznego wraz ze sprawdzeniem parametrów nośności wykonanej konstrukcji, m.in. próbnych obciążeń płytą sztywną VSS.