Właściwe zaprojektowanie zespołów odwadniających umożliwia efektywne obniżenie zwierciadła wód gruntowych oraz przeprowadzenie robót poniżej jego naturalnego poziomu.