Zawalenie się budynku mieszkalnego spowodowane zostało osuwiskowymi ruchami gruntu w rejonie skarpy doliny Wisły.