Pęknięcie murku oporowego spowodowane zostało wypieraniem pęczniejących warstw gruntowych.