Przekrój ukazuje układ fundamentu istniejącego budynku w stosunku do zalegających poniżej gruntów budowlanych. Właściwe rozpoznanie parametrów gruntu oraz konstrukcji posadzki umożliwiło w tym przypadku zaprojektowanie sposobu naprawy posadzki i części fundamentów zniszczonych poprzez wzmożone przemarzanie w rejonie mroźni zakładów mięsnych.