OFERTA

W różnych fazach procesu inwestycyjno-budowlanego wykonujemy następujące rodzaje opracowań i dokumentacji:

W ramach wyżej wymienionych opracowań oraz indywidualnych zapotrzebowań realizujemy różnego typu roboty terenowe i badania laboratoryjne.
Należą do nich m.in.:

 • wiercenia mechaniczne i ręczne
 • sondowania dynamiczne DPL, DPH, DPSH, FVT
 • sondowania statyczne CPT, CPTU
 • próbne obciążenia
 • odkrywki fundamentowe
 • odbiory wykopów
 • sprawdzanie wskaźnika zagęszczenia nasypów
 • badanie stopnia zagęszczenia naturalnych gruntów sypkich w wykopach
 • pobór próbek NU, NW, NNS gruntu do badań laboratoryjnych
 • badania laboratoryjne właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów
 • pobór próbek wód podziemnych i powierzchniowych wraz z analizą i interpretacją wyników (m.in. badania fizykochemiczne, bakteriologiczne, badanie na agresywność wód w stosunku do betonu i żelbetu)
 • kartowanie uzupełniające i uszczegóławiające zalegania gruntów słabonośnych
 • wykonanie piezometrów wraz z monitoringiem głębokości zwierciadła wód podziemnych
 • próbne pompowania
 • odwodnienia

W razie zapotrzebowania na którekolwiek z naszych usług uprzejmie prosimy o KONTAKT z naszym biurem w Warszawie.